Library services of Charles University Information System  
Personal tools
   
You are here: Home Další nástroje Generování odkazu na funkce MetaLibu vnořeného do portálu
Document Actions

Generování odkazu na funkce MetaLibu vnořeného do portálu

Aby bylo možné se odkazovat na určité funkce MetaLibu zobrazené v prostředí portálu Plone, je třeba vytvořit speciálně konstruovaný odkaz.

 1. Zjistěte odkaz na volání funkce MetaLibu, např. (modul Nalézt zdroje v rámci portálu CKIS):
  1. To uděláte lehce tak, že si otevřete okno s MetaLibem a myší najedete nad odkaz Nalézt zdroje. Stisknete pravé tlačítko myši a vyberte volbu "Kopírovat adresu odkazu" (v prohlížeči Firefox) nebo "Kopírovat zástupce" (v prohlížeči MSIE). Dostanete:
   http://orca.ruk.cuni.cz/V/RSEF4GETP41TNQLPG5I3QBNF9KQ761F9YBJ7XM2DL85NXEXM6Q-48522?func=find-db-1
  2. Nyní z odkazu vymažte kód relace (např. RSEF4GETP41TNQLPG5I3QBNF9KQ761F9YBJ7XM2DL85NXEXM6Q-48522 - ta bude během 60 minut neplatná a je zbytečné ji nechávat v odkazu):
  3. http://orca.ruk.cuni.cz/V/?func=find-db-1
  4. A máme první část práce hotovou! Odkaz si vyzkoušejte pro jistotu v prohlížeči


 1. A nyní odkaz z bodu 1 c) zakódujte pomocí tohoto generátoru, případně tohoto generátoru (umí i zpětné dekódování)
 2. Získáte tento odkaz:
  http%3A%2F%2Forca%2Eruk%2Ecuni%2Ecz%2FV%2F%3Ffunc%3Dfind%2Ddb%2D1
 3. Jako základ vytouženého URL použijte:
  http://metalib.cuni.cz/show_window?url=
 4. A doplňte do něj ködovaný odkaz. Tím získáte výsledný:
  http://metalib.cuni.cz/show_window?url=http%3A%2F%2Forca%2Eruk%2Ecuni%2Ecz%2FV%2F%3Ffunc%3Dfind%2Ddb%2D1

Odkaz posléze vložte kam je libo - pokud chcete, aby odkaz vedl např. z obrázku na stránce, musíte tak učinit pomocí prohlížeče Firefox, v MSIE je tento postup problematický (ostatně jako samotný prohlížeč MSIE :-(

Další dotazy:

Dotaz na quick set Fakultní knihovny v rámci Snadného hledání:

http://orca.ruk.cuni.cz/V/?func=quick-1-check1&mode=simple&find_request_1=dotaz&group_number=000000271

http://metalib.cuni.cz/show_window?url=http%3A%2F%2Forca.ruk.cuni.cz%2FV%2F%3Ffunc%3Dquick-1-check1%26mode%3Dsimple%26find_request_1%3Ddotaz%26group_number%3D000000271

Dotaz na quick set Fakultní knihovny v rámci Profi hledání:

http://orca.ruk.cuni.cz/V/?func=meta-1-check&mode=simple&find_request_1=dotaz&ckbox=CKI00056&ckbox=CKI00057&ckbox=CKI00058&ckbox=CKI00049&ckbox=CKI00028&ckbox=CKI00050&ckbox=CKI00051&ckbox=CKI00052&ckbox=CKI00053&ckbox=CKI00054&ckbox=CKI00055&ckbox=CKI00033&ckbox=CKI00059&ckbox=CKI00060&ckbox=CKI00061&ckbox=CKI00062&ckbox=CKI00063&ckbox=CKI00072&ckbox=CKI00071&submit=go

http://metalib.cuni.cz/show_window?url=http%3A%2F%2Forca.ruk.cuni.cz%2FV%2F%3Ffunc%3Dmeta-1-check%26mode%3Dsimple%26find_request_1%3Ddotaz%26ckbox%3DCKI00056%26ckbox%3DCKI00057%26ckbox%3DCKI00058%26ckbox%3DCKI00049%26ckbox%3DCKI00028%26ckbox%3DCKI00050%26ckbox%3DCKI00051%26ckbox%3DCKI00052%26ckbox%3DCKI00053%26ckbox%3DCKI00054%26ckbox%3DCKI00055%26ckbox%3DCKI00033%26ckbox%3DCKI00059%26ckbox%3DCKI00060%26ckbox%3DCKI00061%26ckbox%3DCKI00062%26ckbox%3DCKI00063%26ckbox%3DCKI00072%26ckbox%3DCKI00071%26submit%3Dgo